Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Serif. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid


Doel en gebruik van de website

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Spirituele Organisatie Balans. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de diensten van Spirituele Organisatie Balans alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie en haar activiteiten.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.


Rechten op (onderdelen) website

Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Spirituele Organisatie Balans, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.

De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij Spirituele Organisatie Balans , voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.


In alle niet voorkomende vragen en of opmerkingen besluit Spirituele Organisatie Balans en ontvangt u een schriftelijke bevestiging.


Gebruiksvoorwaarden